• Suknie ślubne ANNAIS Bridal
  Suknie ślubne ANNAIS Bridal
 • Suknie ślubne ANNAIS Ambrosia
  Suknie ślubne ANNAIS Ambrosia
 • Suknie ślubne ANNAIS By Ola La
  Suknie ślubne ANNAIS By Ola La
 • Suknie ślubne VANESSA
  Suknie ślubne VANESSA
 • Dekoracje sal weselnych
  Dekoracje sal weselnych
 • Dekoracje sal weselnych
  Dekoracje sal weselnych
 • Dekoracje sal weselnych
  Dekoracje sal weselnych
 • Atrakcje weselne
  Atrakcje weselne
 • Dekoracje Kościoła
  Dekoracje Kościoła
Serdecznie zapraszamy do naszej nowej siedziby na ul. Traugutta 1 w Zgorzelcu.
Wybierz swoją suknię ślubną do 17 stycznia i weź udział w konkursie "Wygraj suknię ślubną", finał w C.H Plaza.

 I Komunia Święta


Zapraszamy do naszego salonu po wybór sukienek lub garniturów dla Waszego komunijnego dziecka.
W naszym salonie znajdziesz wszystko czego potrzebujesz do komunii.
Posiadamy największy wybór dodatków najwyższej jakości i w rozsądnej cenie.

 

 

Zdjęcie użytkownika Centrum Ślubne Agdar Agnieszka Pobiedzińska - Salon Sukien Ślubnych.Zdjęcie użytkownika Centrum Ślubne Agdar Agnieszka Pobiedzińska - Salon Sukien Ślubnych.Zdjęcie użytkownika Centrum Ślubne Agdar Agnieszka Pobiedzińska - Salon Sukien Ślubnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Serdecznie zapraszamy do naszych Salonów Sukien Ślubnych

w Zgorzelcu, ul. Traugutta 1

 

i Bolesławcu, ul. Mazowiecka 6

 

 

 

Regulamin Konkursu "Wygraj suknię ślubną lub voucher!!!"

 

 

I Organizator

1.Organizatorem konkursu „Wygraj suknię ślubną lub Voucher o wartości 1500 zł.” jest Salon Sukien Ślubnych z Centrum Ślubnego Agdar, mieszczącego się przy ul. Traugutta 1, 59-900 Zgorzelec.

 

2. Konkurs będzie trwał od 21.11.2016 do 18.12..2016 i zostanie rozstrzygnięty przez Komisję powołaną w dniu 18.12.2016 o godzinie 16.00 w trakcie imprezy Magiczny Ślub  w Parku Handlowym Plaza w Zgorzelcu

 

II Zasady uczestnictwa

1. W konkursie może wziąć udział osoba, która spełnia następujące warunki:
     - zapoznała się z treścią regulaminu i go akceptuje     - ukończyła 18 lat (lub osoba fizyczna, która ukończyła lat szesnaście legitymująca się zgodą rodziców lub opiekunów) planująca wyjść za mąż.

2.  Warunkiem udziału w konkursie jest zamówienie * Sukni Ślubnej z kolekcji dostępnych w Salonie Sukien Ślubnych z Centrum Ślubnego Agdar w dniach 21.11.2016 do 18.12.2016 roku na ogólnie obowiązujących zasadach sprzedaży         i zakupu w tym Salonie.

4 . Zadaniem osoby biorącej udział w konkursie jest  stworzenie projektu – szkicu -malunku, wymarzonej swojej sukni ślubnej . W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ich rodziny, jak również firmy współpracujące  z Organizatorem Konkursu.

6. Spośród projektów zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki regulaminu, jury wskaże laureata konkursu, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 3 ust. 1.

7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad oraz spełnienia wszystkich warunków, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 

III Nagroda

1. Nagrodą przeznaczoną dla zwycięzcy konkursu jest zaprezentowana w dniu 18.12.2016 suknia ślubna lub Voucher w wysokości 1500 zł do wybranej sukni ślubnej w salonie.

2. Voucher, o którym mowa powyżej należy zrealizować w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku. W przypadku wybrania przez zwycięzcę sukni  przekraczającej wartość vouchera, zwycięzca będzie zobowiązany dopłacić różnicę wynikającą z wysokości ceny wybranej przez siebie sukni ślubnej. W przypadku wybrania przez nagrodzonego uczestnika sukni o niższej wartości niż wysokość vouchera, Fundator nie zwraca powstałej z tego powodu różnicy w cenie.

3. Przed wydaniem nagrody, o której mowa w ust. 1 Organizator potrąci z części pieniężnej nagrody kwotę w wysokości 10% łącznej wartości nagrody (obejmującej podatek od towarów i usług) z tytułu podatku od wygranych w konkursie

4. Nagroda nie przechodzi na inną osobę.

5. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową

6. Fundator skontaktuje się ze zwycięzcą po ogłoszeniu wyników Konkursu i udzieli wszelkich instrukcji dotyczących realizacji Nagrody.

7.  W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

 

IV Postanowienia końcowe

1.Konkurs zorganizowany jest na zasadach określonych powyższym Regulaminem  i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru  i rozliczenia nagrody.

4. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Centrum Ślubne Agdar w Zgorzelcu.

5. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

6. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

8. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. Szczegóły oraz regulamin konkursu dostępny również w Centrum Ślubnym Agdar przy ul. Traugutta 1 w Zgorzelcu

9. Oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. 

 

Objaśnienie :  *  zamówienie sukni– jest to umowa polegająca na zadeklarowaniu kupna sukni ślubnej w Salonie Sukien Ślubnych z Centrum Ślubnego Agdar oraz wpłaceniu zadatku w wysokości 50 % wartości zamówionej sukni. 

 
Serdecznie zapraszamy do naszego salonu,
 
gdzie mają Panie możliwość zapoznania się z szeroką ofertą sukni z  kolekcji 2015.  
 
W naszym salonie znajdziesz suknię swoich marzeń i sprawimy, 
 
aby ten dzień był dla Was wyjątkowy.
 
Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://centrumslubneagdar.pl/images/nasz_salon